ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

พิมพ์

alt

alt