สภาพทางสังคม อบต.เจดีย์หัก

การศึกษา

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3  แห่ง
       โรงเรียนประถมศึกษา 3  แห่ง
       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตก 1  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8  แห่ง
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 3  แห่ง
       ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 3  แห่ง

  

องค์กรทางศาสนา

       วัดเจติยาราม หมู่ที่ 3
       วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่  4
       วัดทุ่งตาล หมู่ที่  8
       วัดห้วยหมู หมู่ที่  9
       ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจีย หมู่ที่  3

  

การสาธารณสุข

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเจดีย์หัก หมู่ที่    3
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านห้วยหมู หมู่ที่    9
    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 7  แห่ง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       ที่ทำการสายตรวจชุมชน  จำนวน  2  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1