กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

สามารถทำการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยสแกนที่คิวอาร์โค้ด หรือคลิ๊กที่ลิงก์ http://bit.ly/LPAsurvey66

alt

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หลักฐานที่ต้องนำมาลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวคนพิการ

2.ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดราชบุรี)

ติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

สามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะได้รับเบี้ยความพิการในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

หากผู้คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติมาแทนได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมายเลขโทรศัพท์ 032-324510

alt

 

เชิญชวนคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอเชิญชวนประชาชนทุกๆ ครัวเรือน ร่วมด้วยช่วยกันคัดแยก **ขยะอันตราย** หรือ **ขยะพิษ** จากครัวเรือน ก่อนทิ้ง โดยการแยกออกจากขยะอื่นๆ และระมัดระวังไม่ให้ขยะอันตรายเกิดการแตกหัก หรือสารเคมีที่บรรจุอยู่ภายในนั้นเข้าสู่ร่างกาย

ขยะอันตราย แบ่งได้หลายประเภท เช่น

♦กลุ่มแบตเตอรี่ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพาเวอร์แบงค์ เป็นต้น

♦กลุ่มหลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดตะเกียบ เป็นต้น

♦เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ รีโมท พัดลม เตารีด เป็นต้น

♦กลุ่มเกษตรและผลิตภัณฑ์ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องน้ำมันเครื่อง น้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสี เป็นต้น

►องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้จัดเตรียมวัสดุภาชนะไว้สำหรับทิ้งขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หากไม่สะดวกในการนำไปทิ้ง สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือสมาชิกสภาฯ ของแต่ละหมู่ ซึ่งจะมารับขยะอันตรายถึงหน้าบ้าน เพื่อนำไปทิ้งไว้ที่จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ต่อไป

♦สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมายเลขโทรศัพท์ 032-324510 ถึง 11

alt

 

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "กิจกรรมการสานตระกร้าหวาย"

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเจดีย์หัก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 " #กิจกรรมการสานตระกร้าหวาย "

**อบรมในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30**

**เปิดรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 30 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร)**

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อและขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก **สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566**

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โทรศัพท์ 032-324510 (ในวันเวลาราชการ) หรือได้ที่ www.chedihak.go.th

alt

ประชาสัมพันธ์ แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการเข้าร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1