สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก


alt

alt
นายวิชาญ จันทร์ตรี
รองประธานสภา อบต.เจดีย์หัก
หมายเลขโทรศัพท์ 086-3327516 
 
 
alt
นายชัยวัฒน์ ชาญปรีชา (ปลัด อบต.เจดีย์หัก)
เลขานุการสภา อบต.เจดีย์หัก
หมายเลขโทรศัพท์ 098-2643655 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

alt

 
 
alt
 
นางลำพู ทรงกฤษณ์
สมาชิกสภาอบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์  089-5207843
 
 
 
alt
 
นายสมคิด คำดวง
สมาชิกสภาอบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7014618
 
 
 
alt
 
นางสาวปนัดดา ชื่นครอบ
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 5
หมายเลขโทรศัพท์ 087-6677771
 
 
 

alt
 
นายประพฤติ รอดเรื่อง
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์ 081-1951012
 
 
 
alt
 
นายประเสริฐ ทองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ 085-1857923
 
 
 
 
alt
 
 นางประภา พรมมิ
        สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หักหมู่ที่ 8
           หมายเลขโทรศัพท์ 086-9835826      
 
 

alt
 
นายพงษ์ศักดิ์ บัวทองเลิศ
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หักหมู่ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์ 099-3893993
 
 
 

alt
 
นายวิชาญ จันทร์ตรี
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หักหมู่ที่ 10
หมายเลขโทรศัพท์ 086-3327516
 
 

alt
 
นายกนก เอี่ยมมันต์
สมาชิกสภาอบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 11
หมายเลขโทรศัพท์ 089-6114199
 
 
 

alt
 
นางรชยา เกษสัญชัย
สมาชิกสภาอบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 12
หมายเลขโทรศัพท์ 097-1531585
 
alt
 
นางอาทิตยา ดำรงค์สกุล
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 13
หมายเลขโทรศัพท์ 083-6169286
 
 

 

alt

นางธัญธร ทองแนบ
สมาชิกสภา อบต.เจดีย์หัก หมู่ที่ 14
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4854803

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 


 


 
 
 


 
 

 
   


 

 
 

 
 

 

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1