บุคลากรกองคลัง อบต.เจดีย์หัก

 

 

alt
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

alt
นางเยาวลักษณ์  อินทร์เกตุ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

alt
alt
 

alt
นางสาวมนัสวี  พิบูลแถว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
alt
นางสาวอลาดา  เอี่ยมจินดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
alt
นางสาววัลภา  สุวรรณรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
alt
นายสุรชัย  ฤทธิพลาดิสัย
เจ้าพนักงานธุรการ


alt
alt
 

alt
น.ส.คคนางค์  เสร็จกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
 
alt
น.ส.นิภาพร  ประดิษฐขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาวกชกร สุนทรพิบูลย์ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
alt
นางนวลจันทร์ หุ้นเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
alt
นางสาวณิชานันทน์ สุขอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
alt
นายเชาวลิต งามสงวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
alt
นายอำนาจ  เอี่ยมพุฒ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
alt
นายอนุรักษ์ สุนาจันทร์
คนงานทั่วไป

alt

  alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1