บุคลากรกองสาธารณสุขฯ อบต.เจดีย์หัก

alt
alt


alt

 

 
alt
นายกิตติ พงษ์รอด
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
                            
alt
นายณรงค์ชัย  ตินตะสุวรรณ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายมนตรี  ไชยนา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
 
alt
นายดนุพล ใจตรง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายสุรีย์ บำเรอจิตต์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
 
alt
นายบุญมี รวมศิลป์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายสุรินทร์ ชัยบำรุง
คนงานประจำรถขยะ
 
 
alt
นายสุทิน  อินทะจะกะ
คนงานประจำรถขยะ
 
alt
นายปรีชา ศรีสารากร
คนงานประจำรถขยะ
 
 
alt
นายวีรภัทร  เกตุสถิตย์
คนงานประจำรถขยะ
 
alt
นายพลวัตร  รักภักดี
คนงานประจำรถขยะ
 
 
alt
นายกิตติโชค  มาลัยทอง
คนงานประจำรถขยะ
 
alt
นายรัตนพล  ศิริเปรม
คนงานประจำรถขยะ
 
 
alt
นายบูรณ์พิภพ  เล็กจินดา
คนงานประจำรถขยะ
 
alt
นายสายชนม์  แก้วคำ
คนงานประจำรถขยะ
 
 
alt
นายสมมาส  ตินตะสุวรรณ์
คนงานประจำรถขยะ
 
alt
นายเกรียงไกร สุทธิวรรณอาภา
คนงานประจำรถขยะ
 
 
alt
นายวีรวัฒร์  อำพรัก
คนงานประจำรถขยะ
 
alt
นายภาณุวัตร ขุนพิทักษ์ 
คนงานทั่วไป
 
 
alt
นางชุติมา  สุดใจ
คนงานทั่วไป
 
alt
นายภูมินทร์ นิกร 
คนงานทั่วไป
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1