บุคลากรกองช่าง อบต.เจดีย์หัก

alt

 
alt
นายธนพัฒน์  คงสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 
 
alt
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 
alt

วิศวกรโยธา
 
 
alt

นายช่างโยธา

alt                                                                                            

alt

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 
alt
นางสาวนฤมล แสงนาค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
alt
นายบุญช่วย โชติช่วง
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
 
 
alt
นางสาวอัญชลี พึ่งโพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt
นางสาวกรนิภา บุญรอด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
alt
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์แจ่มใย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

alt

                        

 

         

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1