สภาพทั่วไป อบต.เจดีย์หัก

ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 14 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ หรือประมาณ 19.85 ตารางกิโลเมตร

alt   alt

อาณาเขต

     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหลุมดิน และตำบลเกาะพลับพลา
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนตะโก และตำบลห้วยไผ่
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหน้าเมือง
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหินกอง

     อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี 5  กิโลเมตร
 

alt

 

alt   alt

ภูมิประเทศ

     มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม อุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปี 28.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 67%  

alt   alt

ประชากร

     ประชากรรวมทั้งสิ้น  20,914  คน  แยกเป็นชาย 9,798  คน  หญิง 11,116  คน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร  (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

2

บ้านหนองเจ๊

619

408

434

842

 

3

บ้านเจดีย์หัก

1,614

1,655

1,833

3,488

 

4

บ้านอรัญญิก

314

411

449

860

 

5

บ้านหนองจอก

740

928

973

1,901

 

6

บ้านรางไม้แดง

410

531

586

1,117

 

7

บ้านทุ่งปอ

214

357

385

742

 

8

บ้านทุ่งตาล

1,257

1,287

1,459

2,746

 

9

บ้านห้วยหมู

605

659

713

1,372

 

10

บ้านสระสวาสดิ์

1,904

1,577

1,907

3,484

 

11

บ้านเจดีย์หักนอก

380

248

294

542

 

12

บ้านเขามอ

1,005

842

1,022

1,864

 

13

บ้านสามัคคี

284

267

337

604

 

14

บ้านการเคหะ

562

628

724

1,352

 

รวมทั้งหมด

9,907

 9,798

11,116

 20,914

 

 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1