สภาพทั่วไป อบต.เจดีย์หัก

ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 14 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 12,406.25 ไร่ หรือประมาณ 19.85 ตารางกิโลเมตร

alt   alt

อาณาเขต

     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหลุมดิน และตำบลเกาะพลับพลา
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนตะโก และตำบลห้วยไผ่
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหน้าเมือง
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหินกอง

     อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี 5  กิโลเมตร
 

alt

 

alt   alt

ภูมิประเทศ

     มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม อุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปี 28.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 67%  

alt   alt

ประชากร

     ประชากรรวมทั้งสิ้น  21,056  คน  แยกเป็นชาย 9,856  คน  หญิง 11,200  คน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร  (คน)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

2

บ้านหนองเจ๊

623

407

432

839

 

3

บ้านเจดีย์หัก

1,689

1,672

1,880

3,552

 

4

บ้านอรัญญิก

318

409

448

857

 

5

บ้านหนองจอก

746

948

991

1,939

 

6

บ้านรางไม้แดง

414

537

598

1,135

 

7

บ้านทุ่งปอ

218

360

386

746

 

8

บ้านทุ่งตาล

1,276

1,290

1,464

2,754

 

9

บ้านห้วยหมู

628

672

720

1,392

 

10

บ้านสระสวาสดิ์

1,917

1,607

1,924

3,531

 

11

บ้านเจดีย์หักนอก

383

250

293

543

 

12

บ้านเขามอ

1,012

824

1,015

1,839

 

13

บ้านสามัคคี

289

262

326

588

 

14

บ้านการเคหะ

562

618

723

1,341

 

รวมทั้งหมด

10,075

 9,856

11,200

 21,056

 

 

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1