รายงานฐานะทางการเงิน อบต.เจดีย์หัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 กองคลัง 25
2 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2567-มีนาคม 2567 กองคลัง 48
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 32
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 29
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 30
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 33
7 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 กองคลัง 26
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 56
9 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-กันยายน 2566 กองคลัง 48
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน กองคลัง 100

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1