ประกาศราคากลาง อบต.เจดีย์หัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบคลองชลประทาน ม.6 (บริเวณบ้านนางปราณี คงกระพันธ์) กองคลัง 6
2 ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6 (บริเวณบ้านนายศิรพร เจริญฟาร์ม ถึงบ้านนายวิมล ประเทืองผล) กองคลัง 5
3 ร่างขอบเขตงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ต่อโครงการเดิม ม.5 (บริเวณซอยเศรษฐกิจพอเพียง) กองคลัง 10
4 ร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 (บริเวณซอยคลองหนองจิก) กองคลัง 9
5 ร่างขอบเขตงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.4 (ซอย4) กองคลัง 11
6 ร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาฃแอสฟัลท์ติกคนกรีต ม.4 (บริเวณซอยหลังวัดอรัญญิก) กองคลัง 6
7 ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (บริเวณบ้านลุงน่วม) กองคลัง 7
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5700 ชุด กองคลัง 3
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ต่อโครงการเดิม ม.5(ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) กองคลัง 16
10 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (บริเวณบ้านลุงน่วม) กองคลัง 11

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1