ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เจดีย์หัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/67 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี สำนักปลัด 14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้กับผู้เสียภาษีที่ชำระมาเกินจำนวนที่ต้องเสีย กองคลัง 32
3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ สำนักปลัด 34
4 **รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง** องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักปลัด 38
5 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด 42
6 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก สำนักปลัด 38
7 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด 28
8 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกครัวเรือน ร่วมกัน "คัดแยกขยะอันตราย" กองสาธารณสุข 26
9 เชิญชวนคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง กองสาธารณสุข 30
10 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "กิจกรรมการสานตระกร้าหวาย" สำนักปลัด 34

หน้า 1 จาก 19

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1