ประมวลภาพกิจกรรม อบต.เจดีย์หัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 4
2 โครงการรณรงค์ป้องกัน ต่อต้านและห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 20
3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 **กิจกรรมการสานตะกร้าจากหวายเทียม** สำนักปลัด 17
4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด แก่เยาวชนและประชาชนตำบลเจดีย์หัก (ฟุตบอล) ประจำปี 2567 กองการศึกษา 17
5 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 18
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 10
7 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 10
8 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 67
9 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 กองการศึกษา 73
10 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล **โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน** ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองสาธารณสุข 192

หน้า 1 จาก 24

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1