แผนพัฒนาบุคลากร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 19
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 สำนักปลัด 24
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 สำนักปลัด 511
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 สำนักปลัด 89
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 109
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 108
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง สำนักปลัด 225
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สำนักปลัด 255
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สำนักปลัด 226
10 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และการประกาศใช้แผนฯ สำนักปลัด 137
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1