อาทิตย์ 14 กรกฏาคม 2024

ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.เจดีย์หัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก พ.ศ.2566 สำนักปลัด 97
2 ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานจ้าง สำนักปลัด 80
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 สำนักปลัด 77
4 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 สำนักปลัด 105
5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สำนักปลัด 105
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สำนักปลัด 92
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.7) พ.ศ.2562 สำนักปลัด 84
8 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉ.2) พ.ศ.2560 สำนักปลัด 89
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักปลัด 97
10 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำนักปลัด 97

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1