พุธ 24 เมษายน 2024

รายงานความพึงพอใจ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปสถิติผู้ที่มารับบริการด้านต่างๆ และสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการของ อบต.เจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) สำนักปลัด 3
2 รายงานข้อมูลสถิติของประชาชนที่มารับบริการด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือนแรก) เดือน ตุลาคม 2566 มีนาคม 2567 สำนักปลัด 4
3 สรุปสถิติผู้ที่มารับบริการด้านต่างๆ และสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการ ของ อบต.เจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 - 30 กันยายน 2566) สำนักปลัด 52
4 รายงานสถิติผู้มารับบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนหลัง) เม.ย. - ก.ย.2566 สำนักปลัด 46
5 สรุปสถิติผู้ที่มารับบริการด้านต่างๆ และสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการของ อบต.เจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) สำนักปลัด 45
6 สรุปสถิติผู้ที่มารับบริการด้านต่างๆ และสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการของ อบต.เจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) สำนักปลัด 62
7 รายงานสถิติผู้มารับบริการและความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 62
8 สรุปสถิติผู้ที่มารับบริการด้านต่างๆ และสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการของ อบต.เจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือนหลัง) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) สำนักปลัด 63
9 สรุปสถิติผู้ที่มารับบริการด้านต่างๆ และสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการของ อบต.เจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือนแรก) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สำนักปลัด 61

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1