ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก พ.ศ.2566

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566

♦ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก #ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
????หากติดตั้งหรือแสดงป้ายซึ่งต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ให้ยื่นแบบแสดงรายการ #ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
????สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โทร 032-324510 , 081-9956662
alt

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และที่ย้ายเข้ามาอยู่ในตำบลเจดีย์หัก

????องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลเจดีย์หัก เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
♦รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)
????คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน????
1.มีสัญชาติไทย และเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507 (จะได้รับในปีงบประมาณ 2566 เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์)
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
✅หลักฐานที่ต้องนำมาลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดราชบุรี)
????หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติมาแทนได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
????สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมายเลขโทรศัพท์ 032-324510 ????
alt

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ปี พ.ศ.2565 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  เพื่อสำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐ  โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงค์ http://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code

ทุกความเห็นมีความหมาย  เพื่อบริการที่ดีกว่า 

alt 

ขอเชิญร่วม "ทอผ้าป่าขยะรีไซเคิล"

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอเชิญร่วม "ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล" โดยขอรับบริจาค :ขยะรีไซเคิล :ขยะขายได้ ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋อง อลูมิเนียม ฯลฯ
♦️ 1.บริจาคได้ที่ ศาลา SML หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก(รับบริจาคทุกวัน) กำหนดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก รายได้ ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดเจติยาราม และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3
♦️ 2.บริจาคได้ที่ ลานตลาดโครงการเอื้ออาทร 3/2 หมู่ที่ 8 ต.เจดีย์หัก (รับบริจาคทุกวัน) กำหนดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ลานตลาดโครงการเอื้ออาทร 3/2 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการเอื้ออาทร 3/2 และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 8 ต.เจดีย์หัก รายได้ ทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดทุ่งตาล และใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8
???? "ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ได้บุญ สร้างกุศล ชุมชนสะอาด"????
alt
alt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1