#ข่าวประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของ

♦เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของ อบต.เจดีย์หัก
✳️องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้ดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ตามกลุ่มเป้าหมายที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดไว้แล้วโดย กำหนดฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
????จึงขอให้ท่านที่ได้ลงทะเบียนกับ อบต.เจดีย์หัก เอาไว้แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ วัน และ เวลาการเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตามช่องทางดังนี้
♦♦ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ♦♦
????หรือ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ อบต.เจดีย์หัก????
????ทั้งนี้ อบต.เจดีย์หัก จะจัดส่งข้อความ SMS ทางโทรศัพท์มือถือถึงท่านที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน เพื่อยืนยันสิทธิอีกครั้งหนึ่งก่อนวันฉีดประมาณ 3 วัน และขอให้ท่านเก็บข้อความ SMS เอาไว้เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน
✳️หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ อบต.เจดีย์หัก หรือ โทรศัพท์ 032 – 324510 ถึง 11 (ในวันเวลาราชการ) ในการติดต่อ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง
♦ดาวน์โหลด เอกสารใบยินยอมฯ ที่ต้องนำไปในวันฉีดวัคซีน ได้ที่นี่
????สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
????ตรวจสอบรายชื่อ และวันเวลาฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง
????เพื่อความสะดวกไม่ต้องรอนานและลดความหนาแน่นของผู้มาฉีด ควรมาให้ตรงเวลาที่ นัดหมาย ไม่ควรมาก่อนหรือหลังเวลานัดหมาย และ ไม่ควรนำรถยนต์ส่วนตัวมาเอง
????แสดงข้อความ SMS ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ ว่าได้รับสิทธิฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
????เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ มาในวันฉีดวัคซีน
????ให้เตรียมเอกสารและกรอกรายละเอียด ลงชื่อในแบบคำยินยอมทั้ง 2 ฉบับ และนำมาในวันฉีดวัคซีน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง เฟซบุ๊ค อบต.เจดีย์หัก
???? พักผ่อนให้เพียงพอ
???? ดื่มน้ำให้เพียงพอ 500-800 cc
????งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
???? รับประทานอาหารให้เรียบร้อย
????หากมียารักษาโรคประจำตัวก็ให้รับประทานได้เลย
     alt

 

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 (15/7/64)

????องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลเจดีย์หัก เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565
♦รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)
????คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน????
1.มีสัญชาติไทย และเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 (จะได้รับในปีงบประมาณ 2565 เมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์)
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
✅หลักฐานที่ต้องนำมาลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดราชบุรี)
????หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติมาแทนได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
????สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมายเลขโทรศัพท์ 032-324510
 
     alt

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

alt

ขยายกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

alt

ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

alt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1