ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

alt

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

alt

ประกาศสภาเด็กและเยาวชนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง การประชุมสมมัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเจดีย์หัก

alt

การรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก แจ้งการรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้กำหนด วันเวลา สถานที่ และรายละเอี่ยด ตามที่ได้แสดงไว้นี้

     alt

 

          

 

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1