ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

altaltaltalt

ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อ.เมืองราชบุรี โดยโรงพยาบาลราชบุรี เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 3 (Booster Dose)

????ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อ.เมืองราชบุรี โดยโรงพยาบาลราชบุรี เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 3 (Booster Dose) ????สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้.-
1.เป็นประชาชน หรือบุคลากรด่านหน้า ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี และมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
2.เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็น ซิโนแวค (Sinovac)
3.มีความประสงค์จะรับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 3 (Booster) เป็น แอสตร้าเซเนก้า (Astra Zenaca)
♦ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3g7bdMe หรือ สแกนที่คิวอาร์โค้ด
✳สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเขตพื้นที่ ต.เจดีย์หัก หากมีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน อบต.เจดีย์หัก ได้ ณ ที่ทำการ อบต.เจดีย์หัก หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 032-324510 ถึง 11
alt

ขอเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

✳องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
????รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา
- บัตรสมาชิก Xกาได้ หมายเลขเดียว
- บัตรนายก Xกาได้ หมายเลขเดียว
alt

✴

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก และบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก 

 -บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (ผ.ถ.4/4)

 -บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (ผ.ถ.4/4) 

 -ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (ผ.ถ.4/5)

 -ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (ส.ถ.4/5)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1